Logo
Ende And S1

እንደ አንድ ምዕራፍ 1

አንዲት ሴት እና ቤተሰቧ ብዙ ገንዘብ ከሥራዋ ሲጠፋ ችግር ውስጥ ይገባሉ።

Valentine's day
አቦል ቲቪ ላይ በባህሪያቸው የሚያነሳሱን ሴቶች!

ያጣጥሙ

TV Guide

ቅዳ25 ማርች
እሑድ26 ማርች
ሰኞ27 ማርች
ማክሰኞ28 ማርች
ረቡዕ29 ማርች
ሐሙ30 ማርች
ዓርብ31 ማርች
ቅዳ01 ኤፕሪ
እሑድ02 ኤፕሪ
ሰኞ03 ኤፕሪ
ማክሰኞ04 ኤፕሪ
ረቡዕ05 ኤፕሪ
ሐሙ06 ኤፕሪ
ዓርብ07 ኤፕሪ
ቅዳ08 ኤፕሪ
እሑድ09 ኤፕሪ
ሰኞ10 ኤፕሪ
ቻናል
channel logo
channel logo
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
Zuretወቅት 1, ክፍል 701:10Nafikotወቅት 2, ክፍል 402:00Adeyወቅት 6, ክፍል 9303:01Basha Yihunወቅት 1, ክፍል 903:30Yetegefutወቅት 1, ክፍል 1004:00
Musicologyወቅት 3, ክፍል 1104:30
Bemafikereወቅት 3, ክፍል 505:30
Fetan Anbabeወቅት 1, ክፍል 2506:25
Gojwachin Fillerወቅት 1, ክፍል 2506:51
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 4, ክፍል 907:30
Musicologyወቅት 4, ክፍል 408:00
Askualaወቅት 4, ክፍል 3908:50
Gaddeወቅት 1, ክፍል 209:25
Agarochuወቅት 1, ክፍል 1509:55Adeyወቅት 6, ክፍል 9310:30Derashወቅት 1, ክፍል 21111:00Yebasilikos Enibaወቅት 1, ክፍል 1611:30
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 812:05
Gojwachinወቅት 3, ክፍል 412:35
Musicologyወቅት 4, ክፍል 113:30
Tsinu Libወቅት 2, ክፍል 114:20
Yebir Simወቅት 1, ክፍል 1014:55Adeyወቅት 6, ክፍል 9315:30Derashወቅት 1, ክፍል 21116:00
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 916:32
Gebryeወቅት 1, ክፍል 1316:56Soreneወቅት 1, ክፍል 617:31
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 6, ክፍል 1218:01
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 519:00
Mezarወቅት 1, ክፍል 1219:30Adeyወቅት 6, ክፍል 9420:00Derashወቅት 1, ክፍል 21220:30
Miskinochuወቅት 1, ክፍል 220:59
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 1021:30
Tillaወቅት 1, ክፍል 1322:00Gojwachinወቅት 3, ክፍል 522:40
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 823:35
Nafikotወቅት 2, ክፍል 500:00Derashወቅት 1, ክፍል 21200:55
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1301:00
Musicologyወቅት 3, ክፍል 401:30
Yotorawianወቅት 1, ክፍል 1402:20
Nafikotወቅት 2, ክፍል 502:50
Gud Felaወቅት 2, ክፍል 1303:35
Chereka Fikirወቅት 1, ክፍል 704:10
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 204:50
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 205:20
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 2, ክፍል 905:50
Askualaወቅት 2, ክፍል 906:54
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1107:12
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 3, ክፍል 308:00
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 2, ክፍል 708:30
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 209:05
Bitsite Ethiopiaወቅት 1, ክፍል 2709:32
Nafikotወቅት 2, ክፍል 510:06Adeyወቅት 3, ክፍል 4711:00
Askualaወቅት 3, ክፍል 211:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 2712:00Studio 30ወቅት 2, ክፍል 1612:50
Agafariወቅት 1, ክፍል 413:30
Yotorawianወቅት 1, ክፍል 1414:05
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 214:35
Yetegefutወቅት 1, ክፍል 115:01Adeyወቅት 3, ክፍል 4716:00
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1416:30
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 3, ክፍል 317:00
Yetafeneወቅት 1, ክፍል 417:35
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1118:05
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 319:00
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 319:30
Adeyወቅት 3, ክፍል 4820:00Nafikotወቅት 2, ክፍል 620:30
Zimittaወቅት 3, ክፍል 321:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 2822:00
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 323:00
Adeyወቅት 3, ክፍል 4823:30
Musicologyወቅት 3, ክፍል 400:00
Askualaወቅት 3, ክፍል 200:50
Abol Poll Question 3000 x 1200

በጉጉት የሚከታተሉት የአቦል ቲቪ ትዕይንት?

ድምጽዎን ለማስተለላለፈፍ ይህን ይጫኑ
አደይ
ደራሽ
አስኳላ
ገብርዬ
አጋሮቹ

አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ

00:04:49
ፍርኑሴ ማርገዟን ለአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ታሳውቃቸዋለች። ጫማዬ ስራውን ይለቃል። ቁምላቸው፣ አቶ ታደሰ የኩርኩሪት ሊቀመምበር እንዲሾሙ ሀሳቡን አቀረበ።
527
አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ Image : 281

ይበልጥ በአቦል ቲቪ

DStv Catchup
Derash S1

Derash

23:30 | 28 ማርች
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Yebir Sim S1

Yebir Sim

00:00 | 30 ማርች
channel logo
ቻናል
465
gebreye

Gebrye

23:30 | 01 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Poster 960 x 1440 Adey S6

Adey

06:30 | 03 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
Ende And S1

Ende And

22:00 | 03 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
Zuret S1

Zuret

03:05 | 04 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
466