Logo
Valentine's day

አቦል ቲቪ ላይ በባህሪያቸው የሚያነሳሱን ሴቶች!

Women's day
አቦል ዱካ

አቦል ዱካ በይዘትና ጥራት የተመሰከረላቸው ኢትዮጵያዊ የመዝናኛ ይዘቶች የሚቀርብበት ሲሆን በሁሉም የዲስቲቪ ፓኬጆች ቻናል 466 ይገኛል።

ያጣጥሙ

TV Guide

ቅዳ18 ማርች
እሑድ19 ማርች
ሰኞ20 ማርች
ማክሰኞ21 ማርች
ረቡዕ22 ማርች
ሐሙ23 ማርች
ዓርብ24 ማርች
ቅዳ25 ማርች
እሑድ26 ማርች
ሰኞ27 ማርች
ማክሰኞ28 ማርች
ረቡዕ29 ማርች
ሐሙ30 ማርች
ዓርብ31 ማርች
ቅዳ01 ኤፕሪ
እሑድ02 ኤፕሪ
ሰኞ03 ኤፕሪ
ቻናል
channel logo
channel logo
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
Zuretወቅት 1, ክፍል 601:21Nafikotወቅት 2, ክፍል 302:05Adeyወቅት 6, ክፍል 9003:00Basha Yihunወቅት 1, ክፍል 803:30Yetegefutወቅት 1, ክፍል 904:00
Musicologyወቅት 3, ክፍል 1004:40
Bemafikereወቅት 3, ክፍል 405:30
Fetan Anbabeወቅት 1, ክፍል 2406:20
Gojwachin Fillerወቅት 1, ክፍል 2406:44
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 4, ክፍል 807:30
Musicologyወቅት 4, ክፍል 308:00
Askualaወቅት 4, ክፍል 3808:50
Gaddeወቅት 1, ክፍል 109:25
Agarochuወቅት 1, ክፍል 1409:55Adeyወቅት 6, ክፍል 9010:30Derashወቅት 1, ክፍል 20611:00Yebasilikos Enibaወቅት 1, ክፍል 1511:31
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 712:10
Gojwachinወቅት 3, ክፍል 312:45
Musicologyወቅት 3, ክፍል 1313:35
Tsinu Libወቅት 2, ክፍል 1314:30
Yebir Simወቅት 1, ክፍል 915:00Adeyወቅት 6, ክፍል 9015:30Derashወቅት 1, ክፍል 20616:00
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 416:32
Gebryeወቅት 1, ክፍል 1217:03Soreneወቅት 1, ክፍል 517:30
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 6, ክፍል 718:00
Agarochuወቅት 1, ክፍል 1418:55Mezarወቅት 1, ክፍል 1119:30Adeyወቅት 6, ክፍል 9120:00Derashወቅት 1, ክፍል 20720:32Gebryeወቅት 1, ክፍል 1321:00
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 521:35
Tillaወቅት 1, ክፍል 822:05Gojwachinወቅት 3, ክፍል 422:35
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 723:30
Nafikotወቅት 2, ክፍል 400:01Derashወቅት 1, ክፍል 20700:50
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1201:00
Musicologyወቅት 3, ክፍል 301:30
Yotorawianወቅት 1, ክፍል 1302:20
Nafikotወቅት 2, ክፍል 402:55
Gud Felaወቅት 2, ክፍል 1203:45
Chereka Fikirወቅት 1, ክፍል 604:20
Ketemauወቅት 2, ክፍል 1305:00
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 105:35
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 2, ክፍል 806:01
Askualaወቅት 2, ክፍል 806:33
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1007:15
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 3, ክፍል 208:00
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 2, ክፍል 608:30
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 109:05
Bitsite Ethiopiaወቅት 1, ክፍል 2609:32
Nafikotወቅት 2, ክፍል 410:05Adeyወቅት 3, ክፍል 4211:00
Askualaወቅት 3, ክፍል 111:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 2612:05Studio 30ወቅት 2, ክፍል 1513:00
Agafariወቅት 1, ክፍል 313:35
Yotorawianወቅት 1, ክፍል 1314:10
Ketemauወቅት 2, ክፍል 1314:41
Yetegefutወቅት 1, ክፍል 1315:12Adeyወቅት 3, ክፍል 4216:00
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1316:30
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 3, ክፍል 217:00
Yetafeneወቅት 1, ክፍል 317:35
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1018:05
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 219:00
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 219:30
Adeyወቅት 3, ክፍል 4320:00Nafikotወቅት 2, ክፍል 520:30
Zimittaወቅት 3, ክፍል 221:15
Zuretወቅት 1, ክፍል 2721:50Askualaወቅት 1, ክፍል 2722:37
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 223:00
Adeyወቅት 3, ክፍል 4323:30
Musicologyወቅት 3, ክፍል 300:00
Askualaወቅት 3, ክፍል 100:50
Abol Poll Question 3000 x 1200

በጉጉት የሚከታተሉት የአቦል ቲቪ ትዕይንት?

ድምጽዎን ለማስተለላለፈፍ ይህን ይጫኑ
አደይ
ደራሽ
አስኳላ
ገብርዬ
አጋሮቹ

አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ

00:04:49
ፍርኑሴ ማርገዟን ለአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ታሳውቃቸዋለች። ጫማዬ ስራውን ይለቃል። ቁምላቸው፣ አቶ ታደሰ የኩርኩሪት ሊቀመምበር እንዲሾሙ ሀሳቡን አቀረበ።
416
አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ Image : 281

ይበልጥ በአቦል ቲቪ

DStv Catchup
Derash S1

Derash

23:30 | 22 ማርች
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Yebir Sim S1

Yebir Sim

00:00 | 23 ማርች
channel logo
ቻናል
465
gebreye

Gebrye

23:30 | 25 ማርች
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Poster 960 x 1440 Adey S6

Adey

14:00 | 26 ማርች
channel logo
ቻናል
465
Zuret S1

Zuret

03:05 | 28 ማርች
channel logo
ቻናል
466