Logo
ADEY S5 Slim Billboard Desktop

አቶ ታደሰ ዮናስን ይጠረጥሩታል – አደይ

00:04:00
አቶ ግርማ ለጥያቄ ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳሉ። አቶ ታደሰ የዮናስን ማንነት ደርሰውበታል። ትብለጥ ህብረተሰቡን በኩርሴማ እንቅስቃሴ ለማሳመን ትሞክራለች። ለማ ታሪኩ፣ ትግስት እና ትብለጥን ያሳስራቸዋል።
1367
አቶ ታደሰ ዮናስን ይጠረጥሩታል – አደይ Image : 448