Logo
ADEY S5 Slim Billboard Desktop

ራሄል እና አሹ በብሌም ምክንያት ይጣላሉ – አደይ

ቪዲዮ
27 ጁላይ

ትብለጥ ሴቶችን ለመርዳት የምታደርገው ጥረት ከቤተሰቧ ጋር ችግር ውስጥ ይከታታል። ሁንአንተ፣ ም ዕራፍ እና አደይ መተዋወቃቸውን አውቋል።