Logo

Leah bring Lottoland-hoop na dorpe

Nuus
12 September 2023
Oktober gaan inderdaad die mooiste maand wees wanneer kykNET-kykers saam met die gewilde sanger Leah na 13 dorpe regoor Suid-Afrika koers kies om drome te help bewaarheid.
Lottoland help 'n dorp

Lottoland help ’n dorp is ’n sustersprogram van die gewilde Dankie, Lottoland en in die nuwe reeks gaan die Lottoland dorpe dwarsoor die land besoek en mense ontmoet wat ’n plan of ’n droom het om hul gemeenskap te verbeter.

Wanneer Leah, wat ook ’n voormalige Boer Soek ’n Vrou-aanbieders is, die gekose dorpe besoek, lei sy hulle aanvanklik om die bos: terwyl die betrokke organiseerders dink hulle is deel van die oudisie-rondes, is hulle eintlik reeds gekies om deel van Lottoland help ’n dorp te wees.

Hoe werk die proses?

Leah leer die dorp en sy mense ken en vind meer uit oor watter projek hulle graag sal wil aanpak tot voordeel van die dorp.

“Ons kuier by elke dorp, ontmoet die mense wat hand opgesteek het om die dorp te verteenwoordig en bereid is om binne ’n maand hul droomprojek aan te pak, en verras hul met ’n koevert van Lottoland,” vertel Leah.

Die doel van Lottoland help ’n dorp is nie net om geld te gee nie, maar ook om teenprestasie vanuit die gemeenskap te ontlok. Daarom word die inwoners vier weke grasie gegun om hul kant te bring met die geld wat beskikbaar gestel is.

Daarna besoek Leah weer die dorp om die vordering te sien. As dit nog nie klaar is nie, spring sy sommer self in om saam met die gemeenskap die projek af te handel.

“Hierdie is moontlik een van die heel beste produksies waarop ek al gewerk het. Die span is fantasties, die dorpe is lieflik en dít wat die program doen is regtig uitsonderlik. My hart loop oor van hoop en my siel is verryk. Ek geniet elke oomblik!” vertel Leah.

Die inwoners van Hofmeyr in die Oos-Kaap was die eerste om in die nuwe reeks ’n Lottoland Help ’n Dorp-vlag te kry.

Vir Leah was haar besoeke aan die kleiner dorpies ook ’n openbaring.

“Ek het geleer dat hierdie mense soveel hart het en onbaatsugtig bereid is om hul eie dorpe te help. Jy kan staatmaak op klein dorpies en daar is baie trots. Dit vat regtig net een klein gebaar om ’n groot verandering teweeg te kan bring. Mense is steeds bereid om uit te styg bo hul omstandighede in hul dorpe,” sê sy.

Natuurlik moes sy die land deurkruis na elkeen van die 13 bestemmings – sommige waarvan min mense al gehoor het of weet hoe om die naam uit te spreek. Maar ná Lottoland help ’n dorp se besoek gaan mense beslis weet waar dit is.

Waar wense waar word

Sy het van Cradock na Clanwilliam, van Beaufort-Wes na Philippolis in die Vrystaat en nog nege ander dorpie gereis. Vir sommige was daar ’n pragtige park op die wenslys, vir ander die opknapping van ’n ikoniese toeristebestemming in die Klein-Karoo. En vir die lekker Kalahari-mense van Dibeng gaan dinge eersdaags baie anders lyk...

Leah kan nie uitgepraat raak oor wat hierdie ervaring vir haar beteken nie.

“Dis regtig sielsverrykend. Dit wys net weer watter bitter mooi land ons het en hoe ons mense regtig kan saamstaan en saamwerk. Kykers sal verras wees met elke episode met die veranderinge! Hierdie program sal vir jou hoop gee.”

Lottoland help ’n dorp begin op 11 Oktober om 21:00 op kykNET (DStv-kanaal 144) of stroom op DStv Stream.
 

Leah brings Lottoland hope to towns

October will truly be the most beautiful month when kykNET viewers will join popular singer Leah while she visits 13 towns across the country to help make dreams come true.  

Lottoland help ’n dorp is a sister program of the popular series Dankie, Lottoland. During the new season, Lottoland will be visiting towns across the country and meeting up with people who have a plan or a dream to improve their community.  

When Leah, also a former Boer soek ’n vrou presenter, visits the chosen towns, she initially misleads them: While the organisers from these towns thought they were merely part of the audition rounds, they have already been selected to be part of Lottoland help ’n dorp.

How does it work?

Leah gets to know the town and its people and more about the project they want to tackle to benefit their town.   

“We visit every town and meet the people who volunteered to represent the town and who are willing to tackle their dream project within a month. We then surprise them with an envelope from Lottoland,” says Leah.    

Lottoland help ’n dorp is not just about handing money over but elicits counter-performance by the community. Therefore, the residents have a grace period of four weeks to bring their side with the money made available to them. 

Leah will then visit the town to gauge the project’s progress. If the project is incomplete, she will join the community in finishing the project.  

“This is possibly one of the best productions I’ve ever worked on. The team is fantastic and the towns are beautiful. Even more so, what the program achieves is exceptional. My heart is overflowing with hope and my soul feels enriched. I am enjoying every moment!” says Leah.  

Hofmeyr in the Eastern Cape is the first town in the new series to get a Lottoland help ’n dorp flag.

Her visits to the smaller towns were a revelation for Leah.  

“I have learned that these people have so much heart and they are selfless when it comes to helping their towns. You can depend on these towns and there is such pride. It only takes one little gesture to bring huge change. People are still willing to rise above the conditions in their towns,” she says.  

She had to crisscross around South Africa to each of the 13 destinations – some of which very few people have heard about or even know how to pronounce the name. But after Lottoland help ’n dorp it will be a different matter.

Where dreams come true

Leah travelled from Cradock to Clanwilliam, from Beaufort West to Philippolis and nine more towns. Some wished for a beautiful park, while others were hoping for an upgrade to an iconic tourist destination in the Klein Karoo. And for the lovely people of the Kalahari a great surprise awaits...

Leah can’t stop talking about how much this experience means to her.   

“It truly enriches one’s soul. It also shows how beautiful our country is and that people can stand together and work together. Viewers will be surprised by all the changes. This program will give you hope!” 

Lottoland help ’n dorp starts on 11 October at 21:00 on kykNET (DStv channel 144) or stream on DStv Stream.