Logo
Ende And S1

እንደ አንድ ምዕራፍ 1

አንዲት ሴት እና ቤተሰቧ ብዙ ገንዘብ ከሥራዋ ሲጠፋ ችግር ውስጥ ይገባሉ።

Valentine's day
አቦል ቲቪ ላይ በባህሪያቸው የሚያነሳሱን ሴቶች!

ያጣጥሙ

TV Guide

ረቡዕ29 ማርች
ሐሙ30 ማርች
ዓርብ31 ማርች
ቅዳ01 ኤፕሪ
እሑድ02 ኤፕሪ
ሰኞ03 ኤፕሪ
ማክሰኞ04 ኤፕሪ
ረቡዕ05 ኤፕሪ
ሐሙ06 ኤፕሪ
ዓርብ07 ኤፕሪ
ቅዳ08 ኤፕሪ
እሑድ09 ኤፕሪ
ሰኞ10 ኤፕሪ
ማክሰኞ11 ኤፕሪ
ረቡዕ12 ኤፕሪ
ሐሙ13 ኤፕሪ
ዓርብ14 ኤፕሪ
ቻናል
channel logo
channel logo
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 1601:00
Musicologyወቅት 4, ክፍል 1201:40
Tsinu Libወቅት 2, ክፍል 402:31
Poseወቅት 1, ክፍል 1303:05
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 503:40
Gebryeወቅት 1, ክፍል 504:10
Gojwachin Fillerወቅት 1, ክፍል 504:38
Tillaወቅት 1, ክፍል 605:01Zuretወቅት 1, ክፍል 705:40Agarochuወቅት 1, ክፍል 506:30
Gojwachin Fillerወቅት 1, ክፍል 507:01
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 3, ክፍል 607:30
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 108:46
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 5, ክፍል 309:20
Adeyወቅት 6, ክፍል 9510:30Derashወቅት 1, ክፍል 21111:27Agarochuወቅት 1, ክፍል 1613:55
Ene Maletወቅት 1, ክፍል 114:30
Erik Yihunወቅት 1, ክፍል 915:05
Yebasilikos Enibaወቅት 1, ክፍል 1717:28Soreneወቅት 1, ክፍል 617:56Yebir Simወቅት 1, ክፍል 1118:25Mezarወቅት 1, ክፍል 1318:56Askualaወቅት 4, ክፍል 3919:20Agarochuወቅት 1, ክፍል 1619:55
Ene Maletወቅት 1, ክፍል 320:30
Eneho Docወቅት 2, ክፍል 121:05
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 921:55
Soreneወቅት 1, ክፍል 622:25
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 322:55
Zuretወቅት 1, ክፍል 1823:30Nafikotወቅት 2, ክፍል 600:14
Bemafikereወቅት 3, ክፍል 101:25
Musicologyወቅት 3, ክፍል 402:15
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1203:00
Askualaወቅት 3, ክፍል 103:50
Gud Felaወቅት 2, ክፍል 1404:25
Zuretወቅት 1, ክፍል 2805:00
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 305:55
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 306:30
Yetafeneወቅት 1, ክፍል 1207:00
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 3, ክፍል 407:30
Begna Gizeወቅት 1, ክፍል 108:00
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 3, ክፍል 408:31
Kesetoch Gar 90 Kenatወቅት 3, ክፍል 409:00
Hulet Gulichaወቅት 1, ክፍል 109:30
Musicologyወቅት 3, ክፍል 410:00
Adeyወቅት 3, ክፍል 4711:00
Bemafikereወቅት 3, ክፍል 113:40
Nafikotወቅት 2, ክፍል 614:30Studio 30ወቅት 2, ክፍል 1615:25
Yotorawianወቅት 1, ክፍል 1516:00
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 316:31
Hulet Gulichaወቅት 1, ክፍል 117:00
Abol Fendishaወቅት 1, ክፍል 217:30
Askualaወቅት 3, ክፍል 218:00
Zuretወቅት 1, ክፍል 2718:30
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1519:20
Basha Yihunወቅት 1, ክፍል 820:00
Gojwachinወቅት 2, ክፍል 1220:30
Musicologyወቅት 3, ክፍል 421:15
Gud Felaወቅት 2, ክፍል 1422:00
Yetafeneወቅት 2, ክፍል 122:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 2823:01
Maraki Wegወቅት 3, ክፍል 300:00
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 1500:30
Nafikotወቅት 2, ክፍል 601:00
Abol Poll Question 3000 x 1200

በጉጉት የሚከታተሉት የአቦል ቲቪ ትዕይንት?

ድምጽዎን ለማስተለላለፈፍ ይህን ይጫኑ
አደይ
ደራሽ
አስኳላ
ገብርዬ
አጋሮቹ

አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ

00:04:49
ፍርኑሴ ማርገዟን ለአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ታሳውቃቸዋለች። ጫማዬ ስራውን ይለቃል። ቁምላቸው፣ አቶ ታደሰ የኩርኩሪት ሊቀመምበር እንዲሾሙ ሀሳቡን አቀረበ።
527
አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ Image : 281

ይበልጥ በአቦል ቲቪ

DStv Catchup
Poster 960 x 1440 Adey S6

Adey

11:30 | 02 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
gebreye

Gebrye

20:00 | 02 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
Ende And S1

Ende And

19:00 | 03 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
Zuret S1

Zuret

00:05 | 04 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
466
DStv Catchup
Derash S1

Derash

20:30 | 04 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465
Yebir Sim S1

Yebir Sim

21:00 | 06 ኤፕሪ
channel logo
ቻናል
465