Logo
Gojwachin S1 Slim Billboard Desktop
channel logo

Gojwachin

466Reality13

የምንተስኖት እና ዶክተር ሜቲ ሰርግ – ጎጇችን

ቪዲዮ
14 ሜይ

የልጅነት ፍቅረኛሞች ዶክተር ሜቲ እና ምንተስኖት ሰርግ ዝግጅት። ሙሽሮቹ ስለሰርግ ዝግጅታቸው ታዳሚውን ያጫውታሉ።