Logo
Adey S6

አቶ ታደሰ ዮናስን ይጠረጥሩታል – አደይ

ቪዲዮ
17 ጁን

አቶ ግርማ ለጥያቄ ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳሉ። አቶ ታደሰ የዮናስን ማንነት ደርሰውበታል። ትብለጥ ህብረተሰቡን በኩርሴማ እንቅስቃሴ ለማሳመን ትሞክራለች። ለማ ታሪኩ፣ ትግስት እና ትብለጥን ያሳስራቸዋል።