Logo
Adey S6
channel logo

Adey

465DramaPG13
አቶ ግርማ አቤልን ይመክሩታል – አደይ Image : 287
አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይ Image : 281
አቤል አደይን ለማናገር ይሞክራል – አደይፍርኑሴ ማርገዟን ለአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ታሳውቃቸዋለች። ጫማዬ ስራውን ይለቃል። ቁምላቸው፣ አቶ ታደሰ የኩርኩሪት ሊቀመምበር እንዲሾሙ ሀሳቡን አቀረበ።
አቶ ግርማ አቤልን ያፈላልጋሉ – አደይ Image : 276
አቶ ግርማ አቤልን ያፈላልጋሉ – አደይጫማዬ የቹቹን በደል ይደርስበታል። ቁምላቸው ወደ ስራው መመለስ ይፈልጋል። አኩዬ አልታሰብን ወደቤታቸው ይወስዱታል። አቶ ግርማ ካለአቤል ወደቤት ላለመመለስ ይወስናል። አቤል፣ አደይ ከቤት መውጣቷን ይሰማል።
አደይ ትሰክራለች – አደይ Image : 267
አደይ ትሰክራለች – አደይአደይ ሰክራ ለወ/ሮ ሮማን ስሜቷን ትናገራለች። አቤል ከቤት ጠፍቶ ሁንአንተ ጋር ይሄዳል። ጫማዬ በኩርኩሪት ውስጥ የተከሰተ ግድያ ይመረምራል። አልታሰብ ከአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ጋር መኖር ይጀምራል።
ቁምላቸው ከጫማዬ ጋር ይጣላል – አደይ Image : 261
ቁምላቸው ከጫማዬ ጋር ይጣላል – አደይበፀጋው እና ፍርኑሴ በሰርጋቸው ምክንያት ይጣላሉ። ቢኒያም ትብለጥን በቀረጻ ይረዳታል። አቤል ለወ/ሮ ሮማን ኩላሊቱን መስጠቱም ሁንአንተ ይሰማል።
አደይ አቤልን ታፈላልገዋለች – አደይ Image : 256
አደይ አቤልን ታፈላልገዋለች – አደይአቶ ታደሰ እና ዝናሽ በጠንቋዩ ምክንያት ይጣላሉ። የአምዴ ቤተሰብ ስለሜሮን እቅድ ከፅጌሬዳ ይሰማሉ። ማርኮን ስለሜሮን ያለውን መረጃ ለፖሊስ እንዲያሳውቅ ይገደዳል። ፅጌሬዳ የአምዴ ቤት ውስጥ ትታሰራለች።
አቶ ግርማ አቤልን ይመክሩታል – አደይ