Logo
Adey S6

አቶ ግርማ አቤልን ያፈላልጋሉ – አደይ

ቪዲዮ
19 ጃንዩወሪ

ጫማዬ የቹቹን በደል ይደርስበታል። ቁምላቸው ወደ ስራው መመለስ ይፈልጋል። አኩዬ አልታሰብን ወደቤታቸው ይወስዱታል። አቶ ግርማ ካለአቤል ወደቤት ላለመመለስ ይወስናል። አቤል፣ አደይ ከቤት መውጣቷን ይሰማል።
ተዛማጅ ይዘት