Logo

አቶ ግርማ ርብቃን ለማጥፋት ይሞክራሉ – አደይ

ቪዲዮ
25 ማርች

ብሌን አሹን ለመቅረብ ትሞክራለች። ዮናስ ለአቶ ግርማ ስለፖሊሶች ጥርጣሬ ይነግራቸዋል። ሁንአንተ እና ምዕራፍ ይገናኛሉ። መረድ ለማን ያሳግቱታል። በረከት ከዝናሽ ጋር በትብለጥ ምክንያት ይከራከራል።