Logo

አደይ ከቤት ጠፍታለች – አደይ

ቪዲዮ
22 ኤፕሪል

አቶ ግርማ ሊያ እንድትረዳቸው ይገፈፏታል። አቶ ግርማ የቤተሰባቸውን ታሪክ ያስታውሳሉ። አደይ ከቤት ጠፍታ ከቤተሰባቸው ተሸሽገው የሚኖሩ ጥንዶች ታገኛለች። በፀጋው ለመሸሽ ይሞክራል።