Logo

አቤል አደይ እንድታገባው ይጠይቃታል – አደይ

ቪዲዮ
04 ኤፕሪል

አቶ ግርማ ርብቃ ምን እንደምትፈልግ ዮናስን ይነግሩታል። የኤደንን እቅድ ፖሊሶች ይደርሱበታል። አቶ ታደሰ ከአደይ ጋር ይጣላሉ። ጫማዬ ሽጉጡን ይሸጠዋል። አቤል አደይ እንድታገባው ይጠይቃታል።