Logo
isibaya slim billboard
Channel logo

Isibaya

161Drama13 VL

Do you know your clan names? Part 1– Isibaya

News
19 March 2021
Take a look at these Isibaya family clan names and share your own with us.
ISIBAYA 2021 S8 Billboard 1600 x 800 Group B

From Bhubesini to Protea Glen, clan names are a sign of respect on Isibaya. Whether it is a wedding, a funeral, the birth of a baby or war, a simple date or casual chat amongst friends, the characters on the show refer to each other by their clan names.

They say each other’s clan names and their own with their chest and with pride and it is always wonderful to see. If you share a surname with one of the Isibaya families like Zungu, Ndlovu or Ngwenya to name a few, it must fill you with pride to hear your clan names on the show. We take a look at them here.

If you don’t hear you own clan names on the show, why not share yours with us so we can share them with the rest of the Isibaya fans family:

Zungu: Gwabini, Manzini, Sengwayo, Geda, Ncwane, Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli, Wena owaphuma ngenoni emgodini, Sengwayo!

Ndlovu: Gatsheni, Boya benyathi, obusonga busombuluka, Mpongo kaZingelwayo, Nina bakwaNdlovuzidl'ekhaya, ngokweswel'abelusi, Zaze zeluswa intombi uDemazane, Nina bakwaKhumbul’amagwala, Nina bakwaDemazane Ntombazana, Nina bakwaS’hlangu sihle, Mthiyane, Ngokuthiy'amadoda emazibukweni, Nina bakwaMdubusi!

Ngenya: Ngwenya, Mntimande, Bambolunye, zingaba mbili, zifuze konina, ekhabonina, mabuya bengasabuyi baye babuya emangwaneni, Nungunde, wakhothe, bayosala beziloyanisa

Ngubane: Mbovu, Somahhashi Nyoniyezwe Nomafu, Myaluza, Ngcukumane, Zikode elimhlophe, Matomela, Nzombane, Ngogozabantu, Nomasikisiki, nyon’ esindwa isisila sayo, Ndoda kaNyamazane, KaSodlelezi esadl’ amabele amhlophe sawashiya nenkehlane, Ngcwingcw’ ephuza kwezid’ iziziba, Uma ingaphuza kwezimfushane umlomo ungabuya nodaka, Vathu oluphezulu ngoba oluphansi olwabafokazane, Nina baseMabovini okwakhala inkomo kwakhala imbuzi kwasha imizi, Nomaphikwane!

Sibiya: Ndaba, Gumede Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla, Nina bakwankom’isengelwa emaweni, Ingasengelw’esibayeni akuyon’eyakhona. Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy’esokeni, Mkhananda owafinyelela kubalondolozi, Wemuka noGodokazi way’eMfolozi. UHhiya kwabanani, Okwaphwekwa esendlini, Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala, Mgxebe! Khathi! Nina bakaSotobe kaMpangalala!

Do you know your clan names? Share them with us and watch #ISIBAYA seasons from one to seven to hear more clan names on Showmax