Logo

Clan names of #TheWifeShowmax cast

News
24 February 2022
Here are just some of their clan names for the next time you slide into their comments or DMs to congratulate them on a job well done
thewifeshowmax clan names article

Makhoba (Mondli Makhoba who plays Nkosana Zulu)

Gwabini, Manzini, Geda, Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni, Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli, Sengwayo

Khoza (Abdul Khoza who plays Nqobizitha Zulu and Bonko Khoza who plays Mqhele Zulu)

Mlotshwa, Msuthu, Mkhathini, Hlase, Mancencence, Hlabisa odlulayo, Mlilo, Skotana, Mabona nomageja

Mavimbela (Mbalenhle Mavimbela who plays MaHlomu Dladla)

Mavimbela, Sihlasi, Mkholo lonsundvu, Ngubo yeNgonyama, Matala Nkosi, Mdlomane wetiNdlovu, Bayethe, Tibongo TeNgonyama aticedzwa

Ngcobo (Kwenzo Ngcobo who plays Qhawe Zulu)

Mapholoba, Mbele, Maguya, Ngcob' omhlophe, Mashiy' amakhulu, mashiy' amade, ,mashiy' amahle angathi azoshumayela

Ndlovu (Sipho Eric Ndlovu who plays Sambulo)

Gatsheni, Boyabenyathi, Mthiyane, Gambushe, Mpongo, Zingelwayo

Sodlaka (Zikhona Sodlaka who plays Mandisa)

Mfene, Jambase, Mamfene, Hlati, Msuthu, Wena omnyama ongagugiyo

Shange (Thulani Shange who plays Mqoqi Zulu)

Dumakude, Mdima, Wena ogeza ngensipho kapondo, Phangandawo, Nojoma,

Luthuli (Swelihle Luthuli who plays Ntsika Zulu)

Mshibe, Madlanduna, Mavel'enkomeni abanye bevel'ebantwini, Luthuli lwezinkomo, Mshibe kaNonopha,

Majola (Linda Majola who plays Langa)

Mchunu, Macingwane, Phakade, Ndabezitha, Mabonw'abulawe

To see more of this talented cast as well as other cast members from #TheWifeShowmax, subscribe to Showmax. Did you know?: You can get Showmax bundled into your DStv bill so you have less paperwork to worry about, plus some DStv customers score a 50% discount, or pay nothing at all! #showmaxaddtobill