Logo

አደይ ስራ ልትባረር ነው? – አደይ

ቪዲዮ
02 ኤፕሪል

ለራሄል አቤል እና አደይ ይደርሱላታል ግን ፖሊስ ጋር መሄድ አትፈልግም። አደይ ከቤት መውጣቷ ሲታወቅ ችግር ውስጥ ትገባለች፣ ከስራ ልትባረር እንደምትችል ግልጽ ይሆናል። ወ/ሮ ሮማን አቶ ግርማን ከርብቃ ጋር በማየታቸው ይናደዳሉ፣ አደይም ትረዳቸዋለች። ዝናሽ ምን ስታደርግ እንደቆየች አቶ ታደሰ ይሰማሉ።