Logo

Mbura aita mkutano sokoni – Pete

Video
18 March

Mbura anaadhibu walinzi wake baada ya kupoteza Jasiri. Wazee wamegawanywa juu ya maswala ya Jasiri na Karembo bado anapigana na Nimimi.