Logo

“Silver Lakes” se stokvel – Die Real Housewives van Pretoria

Video
13 Oktober

Kiki La Coco was genooi na ‘n stokvel toe by Renske se huis in “Silver Lakes”, maar hoe gaan almal reageer wanneer Mel Viljoen saam met haar daar opdaag?