Logo
Nafikot S3 Slim Billboard Desktop

ግሩም እና ፀሀይ ይገናኛሉ – ናፍቆት

ቪዲዮ
11 ማርች

ግሩም እና ፀሀይ አብረው ያድራሉ። እነ አንዋር ለፀሀይ ይጨነቃሉ። አንዋር ፀሀይ እና ግሩም አብረው መሆናቸውን አልተቀበለውም።