Logo
Nafikot S3 Slim Billboard Desktop

ፀሀይ ግሩምን ትናፍቀዋለች – ናፍቆት

ቪዲዮ
11 ጃንዩወሪ

ልሳን ከእማማ ወረቅ ጋር ጠላ ታዘጋጃለች። ግሩም አልበሙን ለመልቀቅ ሲዘጋጅ ፀሀይን መርሳት ባለመቻሉ ይጨነቃል።