Logo
Derash S1
channel logo

Derash

465DramaPG13

ምስጋና ጌታቸውን ገደለው – ደራሽ

ቪዲዮ
10 ጁን

ፖሊሶች ጌታቸው ታክስ ማጭበርበሩን ይደርሱበታል። ሳሮን እናቷን ተደብቃ ግብዣ ታዘጋጃለች። ምስጋና ደሊናን ለማግኘት ከቤት ተደብቆ በመውጣቱ ያላሰበው አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። ጋሽ ዝናው ምስጋናን ያስጠነቅቀዋል። ብሌን ልጆቿን ይዛ ወደ አባቷ ቤት ትሄዳለች።