Logo
Adey S3

የተመልካች ምርጫ - አደይ

ዜና
10 ዲሴምበር 2021
የወደዱትን ይምረጡ።

አደይ በየሳምንቱ ድራማ፣ ፍቅር፣ አክሽን እና አስቂኝ የሆኑ አዝናኝ ክፍሎችን ይዞ በአቦል ቲቪ ዲኤስቲቪ ቻናል 146 ይቀርባል። እነዚህን አዝናኝ ጥያቄዎች ከምርጫው አንዱን ስም በመመረጥ ይመልሱ!

Adey Poll BG
1

ከአደይ ገጸ ባህሪዎች ማን ነው በጣም ተንኮለኛ?

ዝናሽ31%
ማኪ59%
ፅጌሬዳ10%
Adey Poll BG
2

የትኛውን ጥንድ ይመርጣሉ?

አደይ እና ሁኔ43%
አደይ እና አቤል57%
Adey Poll BG
3

እስከአሁን ለአደይ ጥሩ ጓደኛ የነበረችው…?

ሙና84%
ራሄል16%
Adey Poll BG
4

ከየትኛው የአደይ ገጸ ባህር ጋር አብረው ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋሉ?

ወሮ/ ሮማን59%
አቶ ታደሰ36%
አቶ ግርማ5%
Adey Poll BG
5

በጣም አስገራሚ የነበረው ክፍል?

የሁኔ አዲስ ማንነት ሲጋለጥ27%
ወ//ሮ ሮማን ነፃነትን ሲክዷት44%
አቤል ስሜቱን ለአደይ ሲነግራት29%
Adey Poll BG
6

አሹ እውነቱን ለራሄል ይንገራት ወይስ አይንገራት?

ይንገራት 94%
አይንገራት6%

አደይ ዘወትር ከሰኞ - አርብ በአቦል ቲቪ፣ ዲኤስቲቪ ቻናል 146 ይከታተሉ!