Logo
Adey S3
ዳኜ ተያዘ – አደይ Image : 123
ራሄል ታግታለች – አደይ Image : 119
ራሄል ታግታለች – አደይአደይ ዳኜ ለምን መበቀል እንደሚፈልግ ለማወቅ ትሞክራለች። ራሄልን ጫማዬ ያግታታል። አቤል የራሄል መታገት የዳኜ እቅድ ነው ብሎ ያስባል።
ዳኜ አደይን አገታት – አደይ Image : 116
ዳኜ አደይን አገታት – አደይፖሊስ ዳኜን ማፈላለግ ይቀጥላል። አቶ መረድ ዝናሽን ከአቶ ታደሰ ጋር ለማታረቅ ይሞክራሉ። አቤል ምዕራፍን አግቷታል። አልማዝ ዳኜን ታግዘዋለች።
ትዝታ እና አደይ - እሱባለው ይታየው (የሺ) Image : 114
ትዝታ እና አደይ - እሱባለው ይታየው (የሺ)እሱባለው ይታየው (የሺ) ከሄኖክ መሀሪ ጋር ትዝታ እና አደይ የተሰኘውን ለአደይ ድራማ የተዘጋጀውን ነጠላዜማ ያቀርቡታል።
ማክዳ ምዕራፉን ትጠራጠራታለች – ዙረት Image : 113
ማክዳ ምዕራፉን ትጠራጠራታለች – ዙረትኪዳን እና ሱራፌል ከፖሊስ ሲያመልጡ አደጋ ያጋጥማቸዋል። ታሪኩ የሚስቱን ሞት መርሳት አቅቶታል። ፖሊስ ምዕራፍን ከታገተችበት አድኗታል::
ፖሊሶች ዳኜን ያፈላልጋሉ – አደይ Image : 112
ፖሊሶች ዳኜን ያፈላልጋሉ – አደይፖሊሶች ማሬዋን ይለቋታል። ዝናሽ እና አቶ ታደሰ በትብለጥ ጋብቻ ምክነያት ይጣላሉ። ዳኜ ከፖሊሶች ያመልጣል።
ሁንአንተ አቤልን ያታልለዋል – አደይ Image : 109
ሁንአንተ አቤልን ያታልለዋል – አደይማሬዋ አቤልን ለማታለል ሁንአንተን ትረዳዋለች። አቤል ስሜቱን ለአደይ ይነግራታል። በረከት የትብለጥን ጋብቻ ይቃወማል።
የማኪ ሚስጥር ተጋልጧል – አደይ Image : 107
የማኪ ሚስጥር ተጋልጧል – አደይራሄል ግርማን መንገድ ላይ ታገኘዋለች። ማኪ የወ/ሮ ሮማንን ሀብት ለመውረስ ስለእርግዝናዋ ትዋሻለች። አቶ ታደሰ እና ዝናሽ በትብለጥ ትዳር ምክነያት ይጣላሉ።
ባዶ የሬሳ ሳጥን – አደይ Image : 103
ባዶ የሬሳ ሳጥን – አደይወ/ሮ ሮማን ለግርማ የነበራቸውን ፍቅር ያስታውሳሉ። ቾምቤ የእናቱን ማንነት ያውቃል። አቤል የሁንአንተን መቃብር ያስቆፍረዋል።
አቤል ከእስር ቤት ተፈቷል – አደይ Image : 100
አቤል ከእስር ቤት ተፈቷል – አደይርብቃ አደይን ትበቀላታለች። አቤል እና ዳኜ ይተዋወቃሉ። ቾምቤ ይጠፋል።
ፖሊስ ዳኜን በቁጥጥር ስር ያውላሉ – አደይ Image : 97
ፖሊስ ዳኜን በቁጥጥር ስር ያውላሉ – አደይፖሊሶች ስለዳኜ ማንነት ምርመራ ያደርጋሉ። የቾምቤ አባት ከእስርቤት ይፈታል። አቤል እስርቤት ውስጥ ከሰው ጋር ይደባደባል።
የአምዴ ቤተሰብ ዳኜን ይተዋወቁታል – አደይ Image : 93
የአምዴ ቤተሰብ ዳኜን ይተዋወቁታል – አደይአደይ አምዴ ፋሽንን ለማስተዳደር ስትሞክር እንቅፋት ያጋጥማታል። የአምዴ ቤተሰብ ሁንአንተ አለመሞቱን ይረዳል። ዳኜ በቀሉን ይጀምራል።
አደይን ማንም አላመናትም – አደይ Image : 90
አደይን ማንም አላመናትም – አደይአደይ ሁንአንተ አለመሞቱን እርግጠኛ ነች።ራሄል አደይን ትጠራጠራታለች። ወ/ሮ ሮማን ድርጅቱን ለራሄል ለመስጠት ይስማማሉ።
አቤል ለፖሊስ እጁን ይሰጣል – አደይ Image : 88
አቤል ለፖሊስ እጁን ይሰጣል – አደይፖሊሶች አደይ ስለሁንአንተ ሞት የምታውቀውን ይጠራጠራሉ። አደይ የሁንአንተን ሞት መቀበል አልቻለችም።
ዳኜ ተያዘ – አደይ