Logo

ብርሀን ወደአደገችበት ከተማ ትመለሳለች – የባስሊቆስ ዕንባ

ቪዲዮ
30 ማርች

ብርሀን ቤተሰቧን ለማግኘት ወደአደገችበት ከተማ ትመለሳለች። ብርሀን ከእናቷ ጋር የተሻለ ግንኙነት እንዲኖራት ትመኛለች እና ስለአበራ የተባለ ሰው ማንነት እናቷን መጠየቅ ትፈልጋለች።
ተዛማጅ ይዘት