Logo
Umkhokha: The Curse S1 slim billboard
Channel logo

Umkhokha: The Curse

161Telenovela16 VL

Nompendulo resurfaces and spills the beans – Umkhokha: The Curse

Video
15 December

Nompendulo resurfaces and tells Nokubonga and MaZungu everything MaMzobe made her do.