Logo
Sarafu slim
channel logo dark

Sarafu

160DramaPG13

"Hali ya mama sio nzuri"— Sarafu

Video
12 Machi

Madam Sandra bado ako hospitalini lakini anafanya maamuzi kwamba hela zake zihamishwe kutoka kwa akaunti yake hadi kwa ya Jumba. Halafu Jamila anamkashifu Damian vilivyo.