Logo
BBN S6 2021 Slim Billboard Desktop 1600x160 (1)

Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija

Gallery
05 September

The BBNaija geng had an Owambe themed Saturday Night Party with DJ Dayzee and DJ Shawn.

Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija
Gallery

Day 43: Saturday Night Party Owambe Style – BBNaija

1 Of 18

Coming Up

Today
Tomorrow
Tuesday
Wednesday