Logo
Adey S4 Slim Billboard Desktop

አስደናቂ ጥንዶች – አደይ

ዜና
14 ፌብሩወሪ 2022
በፍቅራቸው ለየት ያሉ ጥንዶች።

በአቦል ቲቪ የሚቀርበው ተወዳጁ አደይ ድራማ ብዙ አስደናቂ ገፀ ባህሪያት ይዞ ይቀርባል። በእነዚህ ገፀ ባህሪያት ውስጥ ብዙ አይነት የፍቅር ግንኙነቶች ተፈጥረዋል ፡፡ ስለዚህ የዘንድሮውን የፍቅረኛሞች ቀን በማስመልከት እነዚህ ልዩ ጥንዶች ማን ማን እንደነበሩ እንመለከታለን።

1. አቤል እና አደይ

በብዙ ውጣ ውረድ የተሞላው የአደይ እና አቤል ፍቅር የጀመረው አደይ በሰራተኝነት አምዴ ቤት ስትቀጠር ነበር። አደይ እና አቤል በመሀላቸው በተደጋጋሚ የሚፈጠረው አለመግባባት አብረው እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል።

1644844982 32 screenshot 2022 02 10 at 14.37.29

2. ሁንአንተ እና አደይ

ሁንአንተ ከአደይ ጋር በስራ ምክንያት የጀመረው ግንኙነት ወደ ፍቅር ሲቀየር ተመልክተናል። አደይ ከአምዴ ቤት ተባራ ሁንአንተ ጋር መስራት በጀመረችበት ጊዜ ለአቤል ያላትን ፍቅር አልረሳችውም። ሁንአንተ ግን ለአደይ የነበረውን ፍቅር ለማሳወቅ ወደኋላ ባለማለቱ ግንኙነታቸው ወደ ጋብቻ አምርቷል። ነገር ግን የአደይ እና ሁንአንተ ጋብቻም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት አልዘለቀም።

1644845299 32 screenshot 2022 02 10 at 14.29.29

3. ምዕራፍ እና ዳኜ

ከአደይ ጋር ያነበረው ግንኙነት ባለመሳካቱ እራሱን ወደ ዳኜ ቀይሮ ሁንአንተ የጀመረው አዲስ ግንኙነት ብዙ ውጣውረድ ነበረው። የዳኜ እና ምዕራፍ ታሪክ የተመሰረተው በውሸት ቢሆንም ምዕራፍ ለዳኜ የሚሰማት ፍቅር እውነተኛ ነበር። ለዚህም ነው ዳኜ ማንነቱን ረስቶ ሲነቃ ምዕራፍ እውነተኛ ግንኙነት ለመመስረት የነበራት ተስፋ መቋጨቱ ተመልካችን ያሳዘነው።

1644845736 32 screenshot 2022 02 10 at 15.12.31

4. ራሄል እና አሹ

ራሄል ከቤተሰቧ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት የመረሳት ስሜት ሲሰማት በነበረበት ወቅት ላይ አሹን ተዋወቀችው። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ራሄል እና አሹ በፍቅር ወድቁ። አሹ ከራሄል አጠገብ ቆሞ በተደጋጋሚ ሲደግፋት ስለ መረሳትዋ ያላት ስሜት ጠፋ። እነዚህ ጥንዶች እርስ በእርሳቸው ያላቸው ድጋፍ እና ፍቅር የተመልካችን ልብ ይነካል።

1644846409 32 screenshot 2021 11 18 at 13.03.24

5. ማክዳ እና እያሱ

የማኪ እና እያሱ ጋብቻ በአካባቢያቸው ላለው ሰው ችግር የሚፈጥር እና ለራሳቸው ጥቅም ብቻ የሚያቅዱ ጥንድ መሆናቸውን አናቃለን። ግን እያሱ ለማኪ የነበረው ፍቅር እስዋ የምትፈልገውን ነገር በጠቅላላ እንድታገኝ ምንም ከማድረግ እንደማያስቆመው አይተናል። በመሃላቸው የነበረው ፍቅር የተመሰረተው በሥሥት እና በምኞት ከመሆኑ የተነሳ መጨረሻቸውም የማያምር ሆነ።

1644847445 32 screenshot 2021 11 12 at 11.23.30

6. ዝናሽ እና አቶ ታደሰ

ዝናሽ እና አቶ ታደሰ አስቂኝ እና የመቻቻል ፍቅር አላቸው። ነገር ግን ዝናሽ ከድህነት ለመውጣት የምታደርገው ጥረት አቶ ታደሰ የማያምኑበት መንገድ በመሆኑ በመሀላቸው ብዙ ጸብ ተፈጥሯል። በዚህ እና በመሳሰሉ ሌሎች ብዙ ነገሮች ባይግባቡም የአቶ ታደሰ እና ዝናሽ ፍቅር ሁሌ ለቤተሰባቸው ከምንም በላይ ቅድሚያ እንዲሰጡ አድርጓቸዋል።

1644848216 32 screenshot 2022 02 11 at 10.10.01

7. ወ/ሮ ሮማን እና አቶ ግርማ

ወ/ሮ ሮማን በተደጋጋሚ የሚጎዱት በአቶ ግርማ ስህተት ቢሆንም ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር ከአቶ ግርማ እንዳይለያዩ ያደርጋቸዋል። የአቶ ግርማ እና ወ/ሮ ሮማን ፍቅር የጀመረው በጥሩ ሁኔታ ቢሆንም አብረው ሲቀጥሉ  በመሀላቸው የነበረው የሚስጥር ብዛት ጋብቻቸው የጀመረበትን አይነት ፍቅር እንዳይኖረው አድርጓል።

1644849051 32 screenshot 2022 02 11 at 10.02.43

 

አደይ ዘወትር ከሰኞ - አርብ ከምሽቱ 2፡00 በአቦል ቲቪ፣ ዲኤስቲቪ ቻናል 146 ይከታተሉ!