Logo

የማኪና እያሱ እቅድ እንዳሰቡት አይቀጥልም – አደይ

ቪዲዮ
14 ሜይ

ርብቃ ውሸቷ በመጨረሻ ይጋለጣል፣ ከወ/ሮ ሮማን ቤት ትባረራለች። አቤል መስራቤታቸውን መልሰው እንዲረከቡ የእናቱን እርዳታ ይጠይቃል። የእናቱን ራሄል አባቷ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ትረዳለች። ትግስት በአዲሱ ስልጣኗ አብረው የሚሰሩትን ማጎላቆስ ትጀምራለች።