Logo

ማኪና እያሱ እቅዳቸውን ያካሄዳሉ – አደይ

ቪዲዮ
07 ሜይ

የአቤል እና ሉሃማ ቀለበት ስነስረአት ይካሄዳል፣ ራሌል የማርኮንን እውነተኛ ባህሪ ትረዳለች። ማኪና እያሱ እየአቀዱት የቆዩትን ሁሉ ያካሂዳሉ፣ አቤል ሊቀበለው አይፈልግም። ሉሃማ በሰርጋቸው ቀን ላይ አቤልን ትታው ትጠፋለች።