Logo
idols slim desktop

Sneziey – 'Kungumusa' (LYRICS) – Idols SA

News
11 November 2019
Now you can belt right alongside Sneziey and get your spirit lifted to this gripping, Gospel number.
Sneziey cover[2]

Kungumusa

Written by  - Nosipho Silinda & Sneziey Msomi

 

VERSE ONE

Konke enginakho nengiyikho kungenxa yakho

Akungamandla ami nokwazi kwami kungenxa yakho

Umusa wakho nothando lwakho lungisibekela

Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

 

CHORUS

Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilunikela

KuweJehova ophilayo ngunaphakade

Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jesu

Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

 

VERSE TWO

Uphakeme,Uyingcwele

Ngikubonil’ uhamba nami

Ngiphel’ amandla ungiqinisa

Ngiyabonga

Mina ngiwufakazi Jes’ awulahlani

Uhlala njalo ungiqaphile

Ngimile nje ngihlabelela kungenxa yakho

 

CHORUS

Sneziey: (Oh thata konke) Choir: Thatha konke enginakho

Sneziey: (Thata konke Jesu nginikela kuwe) Choir: Uqobo lwami ngilunikela

Sneziey: (Wena wedwa Jehova) Choir: KuweJehova ophilayo ngunaphakade (Hallelujah)

Sneziey: (Thata konke) Choir: Thatha konke enginakho (Yeah)

Choir: Uqobo lwami ngilunikela Sneziey: (Akekho omunye)

Choir: Kuwe Jehova ophilayo  Sneziey: (Akekho omunye engimaziyo)

Choir: Ngunaphakade Sneziey: Thata konke!

 

CODA

Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jehova! Elohim!

Uwena, uphila phakade

 

South Africa airs, Sundays at 17:00 on Mzansi Magic Ch161. You can also get an exclusive look at what doesn't make the Live Shows plus, updates on all the action right here on our site. Don't forget to join the conversation by following us on FacebookTwitter and Instagram