Logo

Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis

Gallery
12 January

Nomalanga and Kwenzo's colourful umembeso ceremony through the lenses.

Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlaminis
Gallery

Nomalanga and Kwenzo's umembeso – Sibongile & The Dlami...

1 Of 13