Logo

Spoorsny – Groen: Namibië

Video
11 Januarie

Marlice verduidelik ons hoekom dit so moeilik is om in Namibië spoor te sny as gevolg van die natuur.