Logo

Seisoen 8: Hoe kan ek inskryf?

Nuus
12 Mei 2015
Seisoen 8- Hoe kan ek inskryf?
Vul die aanlyn vorm hier in, of laai die inskrywingsvorm hier af:

Boer soek ’n vrou 8 Inskrywingsvorm

Indien jy nié aanlyn inskryf nie en die vorm aflaai:

• Stuur asseblief jou voltooide inskrywingsvorm (met al die nodige dokumente aangeheg) per KOERIER na: “Boer soek ’n Vrou 8”, Coronation Laan 11, SOMERSET-WES, 7130 , of na PostNet 211, Privaatsak X15, SOMERSET-WES, 7129, óf,
• E-POS asseblief jou voltooide inskrywingsvorm (met die nodige dokumente aangeheg) na: [email protected]
• Inskrywingsvorms moet ons voor middernag, 27 MEI 2015 per pos bereik. Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.
• Indien jou aansoek suksesvol is, sal ons jou voor 17 JUNIE 2015 per telefoon kontak.
• Die inskrywingsvorm is ook in Huisgenoot beskikbaar.
• Kontak NINI by Lion’s Head Productions indien jy enige verdere inligting nodig het by: 072 531 0797, of stuur ’n e-pos na [email protected]

Wie is die tien Boere? Kyk die video hier onder.