Logo

Skryf in by die Kompetisie

Neem deel aan kykNET se nuwe realiteitsprogram.

Die Uitnodiging Open Files 01

Gee ’n verhouding ’n tweede kans met Die Uitnodiging

Gee ’n verhouding ’n tweede kans met Die Uitnodiging.

Is daar mense in jou lewe wat nie meer oor die weg kom nie? Wat baklei, kwaaivriende geraak het, of waar die verhouding skipbreuk gely het? Sit jou twee beste vriende vas? Het jou ma iets gesê wat jou man hewig ontstel het? Maar voel jy dat alles weer kan regkom as hulle net 'n slag saam om ’n tafel sit en eerlik met mekaar praat?

As jy op enige van hierdie vrae ja geantwoord het, is kykNET se nuwe program, Die Uitnodiging, dalk net die oplossing. Ons wil jou help om daardie mense in jou lewe weer aan die praat te kry en om reg te maak wat gebreek is. 

As jy so ’n storie het, vul die onderstaande inskrywingsvorm in.