Logo

አዲስ አመት አዲስ ታሪክ፡ አደይ፣ አስኳላ እና ሌሎች!

ዜና
12 ሴፕቴምበር 2023
እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረስዎ! አዲሱን አመት ከአቦል ዱካ ጣፋጭ አቅርቦቶችን በመመልከት ያጣጥሙ።
new year new story september

አደይ

አደይ ከሚያስጨንቋት ጉዳዮች ተሸሽጋ ቆይታ አሁን ወደ ቤት ተመልሳለች ነገር ግን አምዴ ቤት አዲስ እንግዶች ይጠብቋታል። የአቤል ወላጅ እናት ቤተሰብ በአምዴ ቤት መኖር ከጀመሩ በኋላ ብዙ ነገሮች እየተበላሹ ነው። የዚህም ምክንያት የአቤል ወላጅ እናት ሰሎሜ እና ባለቤቷ ሽመልስ ናቸው። ጥንዱ ለወ/ሮ ሮማን ያቀዱት በቀል ከአቶ ግርማ ጀምሯል፣ በቀጣይም በአደይ እና አቤል ያለውን ግንኙነት ለማበላሸት አስበዋል። ይህ የአምዴ ቤት ሌላ አዲስ አባል ሜሮንን የሚያካትት እቅድ ነው። ሜሮን ለአቤል ፍቅር ብላ ይሄን እቅድ ለመከተል ትስማማ ይሆን? አደይ ከእረፍቷ በኋላ የቤተሰቡን ችግር ለመፍታት ዝግጁ ትሆን?

Adey S6
አደይ

እርስዎ አደይ ይሄን ችግር መፍታት ትችላለች ብለው ያምናሉ?

አዎ ትችላለች0%
አይ አትችልም0%

አስኳላ

አስኳላ ትምህርት ቤት አዲስ አስተዳዳሪ ገብቷል። የበላቸው እንጀራ እናት ድርሻዬ አስኳላ ትምህርት ቤትን ወርሳ ትምህርትቤቱን ማስተዳደር ጀምራለች። የድርሻዬ ባህሪ ግን በላቸውን በጣም እያስጨነቀ ይገኛል። በተጨማሪም አቶ ክፍሌ የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ፈተና ስለተሰጣቸው ወላጅ አምጥተው ተቃውሞ ያቀርባሉ። ይህ በአቶ ክፍሌ እና ኮዬ መሀል ጸብ ይፈጥራል። የአስኳላ ገጸ ባህሪያት በአዲሱ አመት እነዚህን አስቂኝ ጊዜያት እያሳለፉ ነው።

AbolTV Askuala PollBack 3000 x 1200
አስኳላ

እርስዎ በማን ታሪክ እየተዝናኑ ነው?

ኮዬ እና አቶ ክፍሌ0%
በላቸው እና ድርሻዬ0%

የባስሊቆስ ዕንባ

የብርሀን ቤተሰብ የደበቁት ምስጢር እየተፈታተናቸው ነው። ብርሀን ያደገችበት መንደር ዳባት ቤተሰቧን ለማግኘት እና ያልተመለሱላትን ከባድ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ሄዳለች። ነገር ግን ስለቤተሰቧ የምትሰማው እና የምታምናቸው እውነቶች አንዳች የደበቁት እውነት እንዳላቸው እየተረዳች መጥታለች። ብርሀን ከወልጅ እናቷ ጋር እንደ እናት እና ልጅ መቀራረብ የምታደርገው ጥረት እየተሳካላት አይደለም። እናቷ ጠፍታ በቆየቻቸውን አመታት ውስጥ የተፈጠረ ነገር ጋር እነዲሚገናኝ ግልጽ ነው።

Abol TV Yebasilikos enba S1 Poll Background
የባስሊቆስ እንባ

ብርሀን ከቤተሰቧ ጋር የምታሳልፈው አዲስ አመት እውነቱን ያጋልጥ ይሆን?

አዎ ይጋለጣል100%
ምንም አይጋለጥም0%

እነዚህን አጓጊ ታሪኮችን በአቦል ዱካ፣ ዲኤስቲቪ ቻናል 466 ይከታተሉ!

እንኳን ለአዲስ አመት አደረሰዎ!