Logo
Abol Duka Zuret S1 Slim Billboard Desktop

ምዕራፍ ልጅ እንዳላት አውቃለች – ዙረት

ቪዲዮ
21 ዲሴምበር

ህሊና እና ምዕራፍ ይተዋወቃሉ። ሱራፌል ሚሽኑን ይቀጥላል። ምዕራፍ ከአደጋው በፊት እርጉዝ እንደነበረች ትረዳለች።