Logo
ADEY S5 Slim Billboard Desktop

አቤል ሁንአንተን ይጠራጠረዋል – አደይ

ቪዲዮ
21 ኦክቶበር

ዳኜ ከአልማዝ እና ሜሮን ጋር ያሴራል። የኩርኩሪት ህብረተሰብ በአባ መላ ምክነያት ይጣላል። አልማዝ አደይን ይቅርታ ትጠይቃታለች። ጫማዬ አባ መላን ለማስቆም ይሞክራል። አደይ ሜሮን እንደምትከታተላት ይሰማታል።
ተዛማጅ ይዘት