Logo
Maaddii Abol HP

Dhangaa Bashannanaa!

Wiixata - Jimaata

Ililii hp billboards
Ilillii | Waqtii 1

Wixata - Jimaata 1:30

Qajeelfama TV

Roobii17 Adool
Kamisa18 Adool
Jimaata19 Adool
Sanbata20 Adool
Dilbata21 Adool
Wiixata22 Adool
Kibxata23 Adool
Roobii24 Adool
Kamisa25 Adool
Jimaata26 Adool
Sanbata27 Adool
Dilbata28 Adool
Wiixata29 Adool
Kibxata30 Adool
Roobii31 Adool
Kamisa01 Hagayya
Jimaata02 Hagayya
chaanaalii
Maaddii Abol
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
MichuwaanWaqtii 1, Kutaa 401:05
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 601:35
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 602:10
HangaasuWaqtii 1, Kutaa 602:40
JabeettiiWaqtii 1, Kutaa 1503:10
IlilliWaqtii 2, Kutaa 3504:00
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 704:30
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 605:00
MichuwaanWaqtii 2, Kutaa 305:55
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 606:31
JabeettiiWaqtii 1, Kutaa 1507:07
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 608:00
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 608:35
WadaWaqtii 1, Kutaa 609:06
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 209:32
MichuwaanWaqtii 2, Kutaa 310:04
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 710:35
Abbaa KaaraaWaqtii 1, Kutaa 711:05
HangaasuWaqtii 1, Kutaa 711:40
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 612:20
IlilliWaqtii 2, Kutaa 3112:55
MichuwaanWaqtii 1, Kutaa 415:30
JabeettiiWaqtii 1, Kutaa 1116:00
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 220:21
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 620:55
MichuwaanWaqtii 2, Kutaa 321:25
WadaWaqtii 1, Kutaa 721:56WaloomaWaqtii 1, Kutaa 722:25
GaddisaWaqtii 1, Kutaa 722:58
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 323:35
JoormaaWaqtii 1, Kutaa 700:15
Ilillii poll 1

Taatoota diraamaa Ilillii keessaa eenyu waliin yeroo dabarsuu barbaaddu laata?

Ilillii32%
Abeel33%
Luwaam16%
Maarkoon19%

Maaddii Abol Daawwadhaa!

DStv Catchup
Walooma S1

Walooma

22:25 | 20 Adool
Maaddii Abol
Chaanaalii
489
Waadaa S1

Wada

08:00 | 21 Adool
Maaddii Abol
Chaanaalii
489