Logo
September billboard

Dhandhama bashannanaa

October billboard
Qophii bashannanaa keenya daawwadhaa

Qajeelfama TV

Sanbata02 Muddee
Dilbata03 Muddee
Wiixata04 Muddee
Kibxata05 Muddee
Roobii06 Muddee
Kamisa07 Muddee
Jimaata08 Muddee
Sanbata09 Muddee
Dilbata10 Muddee
Wiixata11 Muddee
Kibxata12 Muddee
Roobii13 Muddee
Kamisa14 Muddee
Jimaata15 Muddee
Sanbata16 Muddee
Dilbata17 Muddee
Wiixata18 Muddee
chaanaalii
Maaddii Abol
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
Sunsuma LammanWaqtii 1, Kutaa 1301:30
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 102:06
Abbaa KaaraaWaqtii 1, Kutaa 1002:40
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13103:12
IlilliWaqtii 1, Kutaa 13104:00QaqqabaaWaqtii 1, Kutaa 13104:38
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 105:08
KandhiibamWaqtii 1, Kutaa 1305:43
OlmacoWaqtii 1, Kutaa 606:21
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13107:11
JoormaaWaqtii 1, Kutaa 2608:00
OlmacoWaqtii 1, Kutaa 608:55
KandhiibamWaqtii 1, Kutaa 1309:25IlilliWaqtii 1, Kutaa 13110:00QaqqabaaWaqtii 1, Kutaa 13110:36
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13111:10
JoormaaWaqtii 1, Kutaa 2611:55
OlmacoWaqtii 1, Kutaa 613:00
KandhiibamWaqtii 1, Kutaa 1313:35
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 114:05
Abbaa KaaraaWaqtii 1, Kutaa 114:40
JoormaaWaqtii 1, Kutaa 2615:06IlilliWaqtii 1, Kutaa 13115:57QaqqabaaWaqtii 1, Kutaa 13116:33
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13117:01
OlmacoWaqtii 1, Kutaa 617:46
GaddisaWaqtii 1, Kutaa 1318:15
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 118:56
IlilliWaqtii 1, Kutaa 13219:30QaqqabaaWaqtii 1, Kutaa 13220:00
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13220:35
HangaasuWaqtii 1, Kutaa 121:25
IlilliWaqtii 1, Kutaa 13222:00QaqqabaaWaqtii 1, Kutaa 13222:30
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 13223:05
JoormaaWaqtii 1, Kutaa 2623:55
HangaasuWaqtii 1, Kutaa 100:50

Baga gara chaanaalii DStv Abol Maaddii 489 irratti mul’atutti dhuftan.

00:00:57
Chaanaalii kana isiiniif beksiisuu keenyaan gammachuun keenya guddaadha. Qabiyyeewwan haaraa Afaan Oromootiin isinif dhiiyaataniru. Abol Maaddiin chaanaalii haaraa sagantaalee TV fi diraamaa Afaan Oromoon hikamanii tamsaasuuf qophaa'edha. Caamsaa 28, 2015 irraa eegalee chaanaalii DStv 489 irratti nu hordoofaa!
9
Baga gara chaanaalii DStv Abol Maaddii 489 irratti mul’atutti dhuftan. Image : 1
Maaddii Abol - Diraamaa

Diraamaawwan jiran keessaa kam irra jaalattu?

Jama'i Raja96%
Sunsuma Lama 3%
Kan Dhibaman1%
Imimmaan Baasiliqoos0%
Joora 0%

Dhufaa jirra

DStv Catchup
A woman and two men

Joormaa

08:00 | 05 Muddee
Maaddii Abol
Chaanaalii
489
DStv Catchup
Qaqqabaa

Qaqqabaa

10:35 | 05 Muddee
Maaddii Abol
Chaanaalii
489
A man and two women

Kandhiibam

13:45 | 05 Muddee
Maaddii Abol
Chaanaalii
489
DStv Catchup
Ililli

Ililli

22:00 | 05 Muddee
Maaddii Abol
Chaanaalii
489