Logo
Maaddii Abol  June HP

Dhangaa Bashannanaa!

Wiixata - Jimaata

Guyyaa Abboota
Baga guyyaa abboota addunyaa geessan!

Wiixata - Jimaata

Qajeelfama TV

Wiixata17 Waxabajjii
Kibxata18 Waxabajjii
Roobii19 Waxabajjii
Kamisa20 Waxabajjii
Jimaata21 Waxabajjii
Sanbata22 Waxabajjii
Dilbata23 Waxabajjii
Wiixata24 Waxabajjii
Kibxata25 Waxabajjii
Roobii26 Waxabajjii
Kamisa27 Waxabajjii
Jimaata28 Waxabajjii
Sanbata29 Waxabajjii
Dilbata30 Waxabajjii
Wiixata01 Adool
Kibxata02 Adool
Roobii03 Adool
chaanaalii
Maaddii Abol
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 101:00
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 301:35
GaddisaWaqtii 1, Kutaa 102:06
WadaWaqtii 1, Kutaa 302:44
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2303:10
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 304:00
Abbaa KaaraaWaqtii 1, Kutaa 304:30
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 205:05
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 505:50
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 1106:30
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2307:05
MichuwaanWaqtii 1, Kutaa 1608:00
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 1108:35
WadaWaqtii 1, Kutaa 309:06
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 109:35
IlilliWaqtii 2, Kutaa 1310:05
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 310:37
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2311:10
MichuwaanWaqtii 1, Kutaa 1611:55
MasayyaaWaqtii 1, Kutaa 512:30
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 1113:06
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 113:50
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 114:25
MichuwaanWaqtii 1, Kutaa 1614:55
WadaWaqtii 1, Kutaa 315:30
IlilliWaqtii 2, Kutaa 1316:00
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 316:32
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2317:05
HangaasuWaqtii 1, Kutaa 117:50
Abbaa KaaraaWaqtii 2, Kutaa 118:20
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 1118:55
IlilliWaqtii 2, Kutaa 1419:30
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2420:05
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 720:55
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 921:30
Carraa TokkoWaqtii 1, Kutaa 122:06
IlilliWaqtii 2, Kutaa 1422:35
WaloomaWaqtii 1, Kutaa 323:10
Jamai RajaWaqtii 1, Kutaa 2423:40
KilooleeWaqtii 1, Kutaa 1100:30
OlmacoWaqtii 2, Kutaa 701:00
Ilillii poll 1

Taatoota diraamaa Ilillii keessaa eenyu waliin yeroo dabarsuu barbaaddu laata?

Ilillii31%
Abeel34%
Luwaam16%
Maarkoon19%

Maaddii Abol Daawwadhaa!

Jamai Raja

Jamai Raja

07:05 | 20 Waxabajjii
Maaddii Abol
Chaanaalii
489
Waadaa S1

Wada

15:30 | 20 Waxabajjii
Maaddii Abol
Chaanaalii
489